top of page

Bliv medlem af teamet ...

Det skal være rimelig å være arrangør for Karaoke NM.

For alle puber, karaokebarer og andre eventarrangører.

Det vil i år derfor koste kun 360,- kr per event i kvalifiseringen. 

Vi har bygget avtale pakker for å sikre at både arrangører, Karaokenm.com og selve konkurransen får oppmerksomhet over tid.

En NM arrangør skal kunne se at besøkstall, omsetning og synligheten øker.

Vår erfaring tilsier at fire til fem event i løpet av en åtteukers periode er

en god måte å skape blest rundt karaokekonkurranser.

Vi har i år også valgt at Lokal finale ikke skal koste noe mer enn de 360,-

Vi anbefaler 10 til 15 solister og 5 duetter i lokale finaler, for et perfekt

2 timers show. En låt pr finalist.

Det koster NOK 1.800,- for fire kvalik kvelder og en lokal finale (360,- pr event)

Regionale arrangører får den samme avtalen pr event i lokale runder.

Men her forutsetter vi at arrangør velger å holde 8 til 10 kvalik runder.

En regional finale koster litt mer, siden det gir mer oppmerksomhet, synlighet og verdi for karaokebaren/arrangøren.

Og fordi det er nødvendig for Karaokenm.com å sikre premier evt vinnere får.

Den regionale finalen får økt verdi for stedet, hvis man velger å la alle finalistene

synge to runder, i stedet for en.

Vi anbefaler 10 til 15 solister og 5 duetter for et perfekt 2 timers show.

Eller fire timer, med to runder.

Det koster NOK 11.460,-

10 kvalik runder (360,- pr event) + Lokal Finale (360,-) + Regional Finale (7.500,-)

12 kvelder med masse moro.

Ps! Det er mulighet for flere steder/arrangører å dele på avtalen.

Summen pr region gjenspeiler utgiftene som må dekkes.

Og det gir samtidig mye mer profilering enn hva slikt vanligvis koster. 

Karaoke NM Finalehelg avtales direkte med Karaokenm.com

Ta kontakt også hvis deres karaokebar eller scene er interessert.

Vi hører fra dere

post@karaokenm.com

Henning Fladberg

Arrangøransvarlig 

Karaoke NM

DocuSign.png
bottom of page